Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Transformace řízené dokumentace do procesní formy

Naše organizace pracuje pod přísným mezinárodním dohledem. Proto musí mít jasně a srozumitelně popsané procesy a zajišťovat jejich průběžnou aktualizaci. ATTIS nám umožnil převést řízenou dokumentaci do procesní formy, elektronizovat ji a srozumitelnou formou publikovat zaměstnancům a partnerům.