GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Logo - ZVJS

Implementace ATTIS:

  • Interaktivní́ procesní́ mapa organizace
  • Systém cílů̊ a ukazatelů̊, jejich měření a hodnocení
  • Komplexního organizačního modelu (pracovní místa, role, popisy)
  • Integrace s interní řídící dokumentací organizace
  • Hodnocení kompetencí pracovníků
  • Podpora procesu sebehodnocení dle CAF
  • Agenda úkolů