BENEŠ a LÁT a.s.

Zavedení integrovaného systému managementu

ATTIS jsme v první fázi využili pro převedení rozsáhlé procesní řídící dokumentace do elektronické formy, kterou jsme on-line zpřístupnili i pracovníkům ve výrobě. V dalších fázích jsme zavedli pravidelný reporting výkonnosti a kvality i hodnocení kompetencí. ATTIS nám pomáhá řídit rizika i naplňovat požadavky GDPR. Propojení ATTISu s ERP tak představuje skutečnou páteř našeho integrovaného systému managementu.