Státní správa hmotných rezerv ČR

Logo - SSHR ČR

Implementace ATTIS:

  • Interaktivní procesní mapy organizace dle požadavků ISO 9001:2015
  • Komplexního organizačního modelu (pracovní místa, role, popisy)
  • Stanovení jednoznačných pravomocí a odpovědností v procesech
  • Systém pro publikování dokumentovaných informací zaměstnancům