Také řešíte kybernetická rizika?

Zvládání kybernetických rizik je nyní nejen nutností, pro řadu organizací také povinností. Požadavky směrnice NIS2 a kybernetického zákona jsou nekompromisní.

Metodika NÚKIB je sice komplikovaná, ale také komplexní a přesahuje samotnou problematiku informační bezpečnosti.

Představte si, že chráníte nejen svá informační aktiva, ale také služby, cíle, procesy, know-how, movitý i nemovitý majetek, fyzické a duševní zdraví zaměstnanců a také dobré jméno vaší organizace. To přece stojí za úvahu.

V systému ATTIS jsme tento koncept plně integrovali do systému řízení. Všechny povinnosti spojené s řízením rizik jsou přímo promítnuty do procesů firmy, její strategie, řídící dokumentace i požadavků na vzdělávání zaměstnanců. Naplňujeme požadavky normy ISO 27001, ale také požadavky dalších standardů řízení kvality.

Řízení kybernetických rizik vidíme jako příležitost, ne jako na problém. Je to krok k udržení kontinuity služeb a rozvoje organizace i za mimořádných situací. Těch zjevně ubývat nebude.