Jak na řídící procesy?

Strategie, taktika, operativa. Sebevětší úsilí na nižší úrovni řízení nenahradí disfunkci úrovně vyšší. Přesto jsme stále mistři v operativě a improvizaci.

Organizace fungují díky činnostem, které vykonávají lidé. Tyto činnosti se vyplatí organizovat a řídit – například prostřednictvím procesů a projektů.

Je běžné mapovat a řídit procesy ve výrobě, jen málo organizací má ale dobře nastavené procesy, kterými jsou řízeny – řídící procesy.

Našim zákazníkům nabízíme jednoduchý procesní rámec, který usnadní komplexní nastavení řídích procesů tak, aby efektivně využívaly všech možností, které nabízí software ATTIS.

Řídící procesy zajišťují (slovy P. Druckera), aby lidé dělali správné věci správně. Obrázek naznačuje hlavní vztahy, skutečný procesní model, bude složitější.

Řídící procesy

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ definuje dlouhodobé směřování firmy. Jeho výstupem je Strategický rámec. Ten může obsahovat například Vizi, Poslání, Hodnoty, Celofiremní strategii, Funkční strategie Vrcholové strategické cíle na dané období. Obsah strategického rámce se může lišit podle charakteru organizace a preferencí TOP managementu. Proces strategického řízení definuje postupy, jak se strategie tvoří, hodnotí, aktualizuje a komunikuje.

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ se stará o to, aby firma byla schopná efektivně realizovat stávající byznys a současně realizovat změny, které jí připraví na byznys budoucí. Dělá to prostřednictvím Pravidel. Mezi ně patří například Organizační struktura, Procesní model, Směrnice, Pracovní náplně, Metriky a Ukazatele, Plány a Rozpočty nebo Kompetenční modely. Je důležité, aby všechny taktické nástroje fungovaly v synergii. K tomu potřebují jasné strategické zadání. Taktické řízení je klíčovou platformou pro řízení změn. Mělo by se postarat o to, aby lidé znali své pracovní povinnosti a vztahy a měli potřebné zdroje. Své činnosti by měli z větší části vykonávat samostatně právě na základě pravidel. Nikoli na základě každodenního úkolování nadřízeným.

OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ koordinuje činnost firmy v rámci nastavených pravidel. Tam, kde taktika nefunguje správně, zaskakuje operativní řízení neutuchajícím proudem operativních úkolů. Známe to všichni. Řešení není zakoupit program na řízení úkolů, ale udělat pořádek na vyšších úrovních řízení – ve strategii a v taktice.

Na pravé a levé straně obrázku jsou procesy, které se starají o korekce systému. MĚŘENÍ A HODNOCENÍ zajišťuje, abychom vše co řídíme, dokázali měřit a hodnotit. Současně také vlastní měření a hodnocení provádí. Výstupem jsou Zpětné vazby – informace o dosažených výsledcích s příslušnými návrhy na vhodná opatření. ŘÍZENÍ RIZIK na pravé straně se dívá dopředu. Monitoruje a vyhodnocuje příležitosti a hrozby. Poskytuje Dopředné vazby – doporučení, jak by firma měla reagovat, aby se na potenciální příležitosti a hrozby adekvátně připravila. Dopředné i Zpětné vazby mohou směřovat na všechny úrovně řízení. Někdy může být třeba upravit strategii, jindy změnit pravidla nebo jen být důslednější v každodenní operativě.

S ATTIS řídící procesy nejen nastavíme a promítneme do odpovědností a pravomocí příslušných zaměstnanců. Dokážeme také zajistit toky manažerských informací potřebných pro správné a rychlé rozhodování – nastavení a reporting cílů a ukazatelů, informace o hrozbách a příležitostech a nich plynoucích rizik a řadu dalších informací.