Více než 10 let měníme obecné manažerské teorie v praktické nástroje pro řízení firem

Protože jsme na trhu nenašli software, který by dokázal synergicky propojit nejdůležitější manažerské disciplíny, tak jsme si ho vyvinuli sami. ATTIS se rozvíjí s našimi klienty a v současnosti účinně podporuje nejdůležitější manažerské úlohy. Výstupy srozumitelnou formou zprostředkuje všem zaměstnancům firmy.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Kdo jsme

ATTIS software s.r.o. je softwarová a poradenská společnost, která se již od roku 2001 věnuje problematice řízení výkonnosti organizací v soukromém i veřejném sektoru a jejich komplexnímu rozvoji.

Nosným produktem naší společnosti je vývoj a následná implementace manažerského sw nástroje ATTIS, dnes již 6. generace.

ATTIS v kombinaci s metodickými postupy, které vznikají ve spolupráci s významnými odbornými kapacitami, vytváří komplexní řešení pro efektivní řízení výkonnosti organizací soukromého i veřejného sektoru ve všech úrovních. Komplexní řešení dodáváme našim zákazníkům také prostřednictvím kvalifikovaných partnerských společností.

Cílem naší poradenské činnosti je klientům nejen poradit, jak dlouhodobě zvyšovat výkonnost organizace, ale také jak navrhovaná opatření a změny implementovat do praxe.

 

Co vám nabízíme:

  • týmovou spolupráci s profesionální skupinou s odbornými (expertními) poradci
  • návrhy a realizace optimalizačních metod, jež v konečném důsledku generují prevenci a řešení problémů, které podnikatelskou činnost provázejí
  • softwarové manažerské nástroje ATTIS
  • vzdělávací kurzy pro manažery i uživatele

 

Společnost ATTIS Software, s.r.o. realizovala projekt s názvem „ATTIS v. 6, cloudová verze“, CZ 01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000524, který byl realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj.

CZ_RO_B_C (1)

Jak pracujeme

Diagnostikujeme problémy

Ve spolupráci s klientem vyhodnocujeme celkový stav firmy a společně hledáme postupné kroky ke zlepšení.

Nastavujeme strategii

Pomáháme klientům definovat strategie a byźnysmodely a převést je do měřitelných parametrů. Společně s klientem definujeme strategické rozvojové aktivity i způsoby jejich řízení a kontroly.

Vylaďujeme procesy

Plynulé a efektivní procesy považujeme za klíč k dosažení a udržení konkurenční výhody. Procesy mapujeme a optimalizujeme ve spolupráci s klientem. Nastavení procesů a jejich změny on-line promítáme do pracovních náplní zapojených zaměstnanců.

Řídíme projekty

Podporujeme správné začlenění projektů do rozvojových programů firmy. Řídíme organizaci prací na projektu, sdílíme zdroje mezi projekty a procesy a průběžné hodnotíme postup projektu.

Integrujeme metody řízení kvality

Požadavky metod kvality integrujeme do jednoho manažerského systému, který je zaměřen na kvalitu, výkonnost a udržitelný rozvoj. Děláme to tak, abychom minimalizovali byrokracii a maximalizovali užitek.

Podporujeme rozvoj lidí

Postoje a schopnosti lidí jsou palivem i motorem změn. Klientům proto pomáháme vytvářet na míru šité kompetenční modely, podporujeme hodnocení kompetencí i řízení dalšího rozvoje pracovníků firmy.

Vzděláváme manažery

Manažerské tréninky organizujeme jako nedílnou součást rozvojových programů firem. Jsou vždy založeny na řešení reálných výzev firmy a účastníci si z nich odnášejí konkrétní výstupy, které mohou okamžitě využít ke své práci.

Ikona - ServiceDesk

Moderujeme jednání

Moderujeme jednání týmů, které připravují a realizují změny. Vtahujeme tak klíčové pracovníky klienta do procesu změn, pomáháme s motivací i s překonáváním obav z přicházející změny.