OPUS CONSULTING

Logo - OPUS CONSULTING

Našim cílem je poskytovat odborné poradenské služby založené na individuálním přístupu s důrazem na vysokou přidanou hodnotu pro klienta.

Mezi hlavní služby patří organizační, strategické a IT poradenství, nastavení systému řízení lidských zdrojů a vzdělávání.