Reference

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem

Logo - JMK

Implementace ATTIS:

 • Interaktivní́ procesní́ mapa organizace
 • Komplexního organizačního modelu (pracovní místa, role, popisy pracovních náplní), plná synchronizace s HR sw.
 • Hodnocení kompetencí pracovníků
 • Systému cílů a ukazatelů̊, jejich měření a hodnocení
 • Agenda úkolů, seznamovaní se zaměstnanců s změnami v řídící dokumentaci

Městský úřad Břeclav

Třetí největší město Jihomoravského kraje

Logo - Město Břeclav

Implementace ATTIS:

 • Interaktivní procesní mapa úřadu dle požadavků ISO 9001:2015
 • Dekompozice cílů a ukazatelů úřadu do komplexní struktury Balanced Scorecard
 • Systému měření a hodnocení výkonnosti procesů
 • Komplexního organizačního modelu úřadu (pracovní místa, role, popisy)
 • Stanovení jednoznačných pravomocí a odpovědností v procesech
 • Integrace s řízenou dokumentací úřadu (směrnice, pracovní postupy, formuláře)
 • Systém pro publikování dokumentovaných informací zaměstnancům
 • Systém řízení rizik
 • Karty zpracování osobních údajů (GDPR)
 • Hodnocení kompetencí pracovníků
 • Plánování vzdělávání na základě hodnocení kompetencí
 • Agenda úkolů
 • Hodnocení výkonu zaměstnanců

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Ozbrojený bezpečnostní sbor, zřízený Ministerstvem spravedlivosti SR

Logo - ZVJS

Implementace ATTIS:

 • Interaktivní́ procesní́ mapa organizace
 • Systém cílů̊ a ukazatelů̊, jejich měření a hodnocení
 • Komplexního organizačního modelu (pracovní místa, role, popisy)
 • Integrace s interní řídící dokumentací organizace
 • Hodnocení kompetencí pracovníků
 • Podpora procesu sebehodnocení dle CAF
 • Agenda úkolů

Státní správa hmotných rezerv ČR

Ústřední orgán státní správy pro hospodářská opatření v krizových situacích a pro státní hmotné rezervy

Logo - SSHR ČR

Implementace ATTIS:

 • Interaktivní procesní mapy organizace dle požadavků ISO 9001:2015
 • Komplexního organizačního modelu (pracovní místa, role, popisy)
 • Stanovení jednoznačných pravomocí a odpovědností v procesech
 • Systém pro publikování dokumentovaných informací zaměstnancům

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

národní akreditační orgán

Transformace řízené dokumentace do procesní formy

Naše organizace pracuje pod přísným mezinárodním dohledem. Proto musí mít jasně a srozumitelně popsané procesy a zajišťovat jejich průběžnou aktualizaci. ATTIS nám umožnil převést řízenou dokumentaci do procesní formy, elektronizovat ji a srozumitelnou formou publikovat zaměstnancům a partnerům.

Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.
ředitel

ALUMETALL CZ s.r.o.

flexibilní slévárna přesných hliníkových odlitků

Podpora růstu společnosti s využitím procesů a KPI

ATTIS mi pomohl přesně naplánovat a bezpečně zvládnout skokový růst firmy. Procesně popsané know-how jsme promítli do pracovních náplní stávajících i nově vytvářených postů. Nastavili jsme ukazatele výkonnosti a prostřednictvím ATTISu je průběžně reportujeme a vyhodnocujeme. Díky tomu jsme významně zlepšili kvalitu i výkonnost naší firmy.

Ing. Libor Tengler
jednatel

BENEŠ a LÁT a.s.

Strojírenská korporace s historií od roku 1934

Zavedení integrovaného systému managementu

ATTIS jsme v první fázi využili pro převedení rozsáhlé procesní řídící dokumentace do elektronické formy, kterou jsme on-line zpřístupnili i pracovníkům ve výrobě. V dalších fázích jsme zavedli pravidelný reporting výkonnosti a kvality i hodnocení kompetencí. ATTIS nám pomáhá řídit rizika i naplňovat požadavky GDPR. Propojení ATTISu s ERP tak představuje skutečnou páteř našeho integrovaného systému managementu.

Ing. Zdenko Piovarči
vedoucí týmu ICT