Systém ATTIS

Klíčové vlastnosti a přínosy systému ATTIS

Systém ATTIS je ve svém konceptu jedinečným manažerským prostředkem pro podporu řízení organizací. Ve své kombinací funkcí, intuitivního způsobu ovládání a integračním možnostem představuje ucelené řešení dávající manažerům organizací nebývale silný nástroj pro každodenní řízení, ale i strategické směřování řízené organizace.

ATTIS vám umožní velmi rychle reagovat na změny interních nebo externích podmínek, každý zaměstnanec bude přesně znát své úkoly, bude mít k dispozici všechny své relevantní pracovní návody a řídicí dokumenty. Bude zorientovaný v projektech, zakázkách a souvisejících dokumentech. Bude schopen vykazovat svou práci, bude znát kvalitativní a výkonnostní kritéria, za která je hodnocen tak, aby dokázal být ve své práci maximálně efektivní a motivovaný.

Každý manažer bude mít přehled o svých týmech a aktuálních pracovních náplních svých podřízených a jejich vytížení. Bude schopen rychle změnit zacílení organizace na základě změněných podmínek a reagovat na rizika.

ATTIS typicky efektivně funguje jako hlavní komunikační rozhraní v organizacích, kde chtějí mít pořádek a kontrolu nad zdroji, procesy, úkoly, dokumenty, riziky a kvalitou.

Systém ATTIS je navržen tak, aby byl flexibilní a škálovatelný, což umožňuje organizaci přizpůsobit systém podle měnících se potřeb.

Škálovatelnost a rychlost zavedení systému ATTIS jde ruku v ruce s intuitivním ovládáním a bezprecedentním poměrem cena/výkon.