ServiceDesk

Centrální bod kontaktu pro uživatele

ServiceDesk je klíčový prvek správy a podpory v organizacích, poskytující centrální bod pro správu a řešení uživatelských požadavků a problémů týkajících se nejen IT služeb. Jeho funkcionalita je zásadní pro udržení efektivních operačních procesů a spokojenosti interních, ale i externích uživatelů.

ATTIS prostřednictvím jednoduchého webové rozhraní umožňuje vytvoření jednoho kontaktního místa pro sběr – zadání požadavků nebo hlášení o závadě formou předdefinovaných „ticketů“, které lze dále řídit a distribuovat jako konkrétní úkoly, konkrétním řešitelům a automaticky podávat zprávy o stavu řešení jejich zadavatelům.

V rámci implementace nastavíme pro různé typy požadavků nebo hlášení specifické layouty a potřebné work flow a komplexní manažerské přehledy pro centrální správu všech typů požadavků a hlášení.

ServiceDesk ATTIS umožňuje pracovat s různými skupinami jak interních, tak i externích uživatelů, kdy každá skupina může mít svou variantu webového portálu (End User Portal), který řeší její specifické požadavky. Každý z těchto portálu, ale pořad pracuje s jednou centrální DB a manažeři a správci pracuji v jednom prostředí.

ServiceDesk