Procesní řízení

Řízení proces - vrcholová mapa

Zobrazte si informace..

ATTIS aktivně umožňuje vytvářet mnohaúrovňové procesní mapy a aktivity diagramy. Tyto procesní modely včetně popisů součinností distribuujeme všem uživatelům do jejich Osobních stránek, aby měli přehled o jednotlivých procesech a jejich vazbách. Podporujeme takto aktivní transparentnost a sdílení procesní dokumentace.

Podpora řízení a zlepšování procesů je nativní součástí systému ATTIS. Náš systém umožňuje měření výkonnosti procesů a sledování jejich plnění. Je možné zde vést sofistikovanou evidenci nápravných opatření a úkolů, které souvisejí s procesy. ATTIS aktivně umožňuje propojení procesů s indikátory, řídícími dokumenty, riziky, úkoly a dalšími objekty v systému. Tímto způsobem podpoříme hodnocení a kontinuální zlepšování vašich procesů, a také propojení s dalšími prvky integrovaného systému řízení, jako jsou změnové programy a nejrůznější systémy řízení kvality.

Popište svou organizaci, aby měli všichni jasno..

Každá procesně řízená organizace aktivně a cíleně řídí všechny své aktivity a činnosti. Dobře procesně řízená organizace má jednoznačně definovany typy procesů, podprocesů a jejich hierarchii a vzájemné vazby. Každý proces rozděluje do specifických činností, které aktivně propojuje pomocí matice odpovědnosti (SIPOC, RACI) s rolemi a pracovními místy v organizační struktuře. Přidejte se s ATTIS do rodiny takto řízených organizací.

ATTIS přistupuje k procesům jako k pracovním návodům a pravidlům pro efektivní řízení činností v organizaci. Každou aktualizaci vašeho procesního modelu v našem systému dynamicky promítneme do popisu pracovních míst, která jsou přímo zapojena do provádění procesu. Díky tomu budete mít aktivní a přímou vazbu mezi procesy, organizační strukturou a pracovními místy.

Pro modelování procesů ATTIS poskytuje jednoduchou předdefinovanou vzorovou manažerskou notaci, kterou lze přizpůsobit vašim specifickým požadavkům. Podporujeme standardní notace jako BPMN 2 a notace odvozené od standardu ARCHIMATE. V našem systému vám zajistíme efektivní definici, prezentaci a srozumitelnost procesů vaší organizace pro všechny zapojené aktéry.

 

Řízení procesů - procesní diagram