Řízená dokumentace

Mějte pořádek ve vašich dokumentech..

Systém ATTIS umožňuje vytvoření strukturované databáze různých typů dokumentů a záznamů – Document Mangement System (DMS). Dokumenty umožňujeme vytvořit přímo v ATTIS pomocí vestavěného textového editoru nebo připojit nejrůznější typy příloh. Můžete také sdílet dokumenty z jiných interních uložišť nebo internetu.

Každému dokumentu můžete přiřadit role zaměstnanců, pro které je dokument závazný. Dokumenty lze přiřadit k procesům, projektům nebo úkolům. Mezi dokumenty lze vytvářet vertikální i horizontální vazby. Každý dokument lze propojit s požadavky standardů a norem řízení kvality.

Velmi ceněnou vlastností modulu ATTIS Řízené dokumentace je aktivní a cílená distribuce dokumentů takovým způsobem, aby každý zaměstnanec organizace měl vždy snadný přístup k aktuálním(platným) dokumentům nezbytným pro jeho práci na své Osobní stránce. Odpadají tak ztráty času (čas jsou peníze) při hledání relevantního dokumentu.

Řízená dokumentace - seznámení se s dokumentem
Řízená dokumentace - strom

Řiďte dokumenty jednoduše a efektivně..

Pro všechny dokumenty v ATTIS lze definovat role garanta a vlastníka a v souladu s dalšímu požadavky také role zpracovatelů a schvalovatelů. Sleduje se platnost dokumentů a povinnost revize nebo aktualizace. Tvorba a schvalování dokumentů je řízena nastavenými work-flow a je podpořena funkcí „nástěnky“, pro evidenci připomínek a návrhů. Při nastavení platnosti dokumentu systém sám sleduje a spouští work-flow jejich revize či aktualizace, bez potřeby zásahu garantem dokumentu.

Při změnách verzí nebo vydání nových dokumentů ATTIS zasílá hromadné oznámení všem dotčeným osobám a formou úkolů vyžaduje povinné seznámení se dokumentem, které je následně archivováno. Typická černá můra všech organizací, agenda evidence seznamování se s dokumenty, se tak stává triviálně jednoduchou.