Řízení kompetencí

Řízení kompetencí - kompetenční modely

Vysoká kompetence zvyšuje vaši přidanou hodnotu..

Oblast řízení a rozvoje kompetencí ATTIS podporuje samostatným modulem, který vám umožní spravovat a rozvíjet schopnosti vašich zaměstnanců. Kompetenční modely jsou aktivně propojeny s rolí zaměstnance a slouží jako součást modulárního popisu požadavků pracovního místa. Zajistíte tak, že všichni vaši zaměstnanci jsou vždy plně kompetentní pro své pracovní úlohy.

Rozvoj kompetencí v ATTIS jednoduše začleňte do vašich změnových programů a efektivně tak reagujte na vaše aktuální potřeby v rámci zlepšování procesů a řízení výkonnosti. ATTIS je pro vás uceleným nástrojem pro správu a rozvoj kompetencí zaměstnanců. Přispívá tak k jejich profesnímu růstu a úspěchu v organizaci.

Profitujte ze znalostí a dovedností svého týmu..

ATTIS vás podpoří při tvorbě kompetenčních modelů. Umožní vám přehledně a transparentně definovat úroveň požadovaných vlastností, znalostí, dovedností a postojů zaměstnanců. Kompetenční model se pro vás stane klíčovým nástroje pro řízení a rozvoj pracovníků. Aktivně s ATTIS řiďte schopnosti svého týmu vykonávat současné i budoucí pracovní úkoly.

V rámci ATTIS můžete provádět hodnocení úrovně dosažených kompetencí u jednotlivých pracovníků. Hodnocení může probíhat jednak prostřednictvím hodnocení nadřízeného pracovníka a zároveň prostřednictvím samo-hodnocení pracovníka. Tím si zajistíte objektivní pohled a zpětnou vazbu o dosažené úrovni kompetencí.

ATTIS vám umožní vytvářet plán vzdělávání pro jednotlivé pracovníky z vytvořeného katalogu vzdělávacích aktiv, který zahrnuje různé kurzy a školící aktivity. Na základě hodnocení kompetencí můžete nastavit specifické rozvojové cíle pro zaměstnance. ATTIS vám pomůže aktivně sbírat požadavky na další vzdělávání, což následně umožní vaší organizaci reagovat na aktuální potřeby, zlepšovat procesy a řídit výkonnost.

 

Řízení kompetencí - kompetenční karta