Řízení kvality

Řízení kvality - seznam

Silný nástroj na řízení kvality a auditů..

ATTIS vám pomůže při tvorbě a správě registru libovolných externích požadavků, které stanovuje legislativa, závazné normy, standardy kvality a včetně definice jejich naplnění.  S ATTIS můžete snadno a efektivně sledovat a spravovat veškeré externí požadavky, které souvisejí s dokumentací, procesy, projekty, riziky, indikátory apod.

ATTIS poskytuje komplexní podporu pro provádění interních auditů a kontrol. S naším systémem můžete aktivně plánovat, provádět a sledovat všechny interní audity a kontroly, které zajišťují kvalitu ve vaší organizaci. ATTIS umožňuje efektivně spravovat auditorské procesy, přiřazovat odpovědnosti, sledovat pokrok a vyhodnocovat výsledky. Díky tomu budete mít přehled o stavu interních auditů a kontroly a budete schopni identifikovat a řešit případné nedostatky.

Zahoďte neaktuální papírovou dokumentaci..

ATTIS vám umožňuje snadno integrovat požadavky standardů a norem do systému řízení vaší organizace. Vytvořte v ATTIS strukturovaný číselník standardů obsahující články a odstavce norem a propojte je s jednotlivými prvky vašeho systému řízení, které prokazují splnění daných ustanovení. Požadavky standardů aktivně propojte s procesy, zdroji, cíli, indikátory, riziky a řízenými dokumenty. Umožní vám to plnou integraci a snadné prokazování splnění požadavků a norem bez potřeby dalších příruček a dokumentů. ATTIS vám výrazně usnadní implementaci systémů řízení kvality a prokazování splnění požadavků při certifikačních nebo zákaznických auditech. ATTIS využijete také pro tvorbu interních standardů organizace v oblastech jako je bezpečnost práce, hygienická pravidla apod.

S ATTIS získáte efektivní nástroj pro správu a monitorování externích požadavků, provádění interních auditů a integraci standardů do vašeho systému řízení. Nechte ATTIS usnadnit vaše procesy a zajistit dodržování příslušných požadavků a standardů.

Řízení výkonnosti - kořenová příčina