Řízení lidských zdrojů – HR

Definujte jasně zodpovědnosti svého týmu..

ATTIS vám usnadní definici organizační struktury, včetně dynamických struktur, jako jsou dočasné týmy. S ATTIS jednoduše vytvořte a spravujte hierarchické organizační a řídící vztahy v rámci stálé organizační struktury. Nezávisle na tom a na stejném základě také tvořte pružné týmy pro specifické projekty nebo procesy.

ATTIS efektivně propojuje role s procesy a řídícími dokumenty, což umožňuje vytvářet komplexní a dynamické popisy pracovních míst. Každý zaměstnanec má přístup ke svým Osobním stránkám, kde má přehled o svém pracovním místě a o svých podřízených. Na Osobní stránce vidí svou aktuální a přesnou pracovní náplň, obecné povinnosti a také specifické povinnosti vyplývající ze zařazení do procesů a projektů.

ATTIS vám umožní evidenci docházky zaměstnanců, schvalování dovolené a komplexní správu výkazů práce. Zaměstnanci mohou snadno vykazovat čas na projektech, evidovat svou docházku a požadovat dovolenou přímo v systému. Všechny relevantní údaje spravujete a schvalujete v souladu s interními procesy a politikami organizace na jednom místě.

 

Řízení HR - organizační struktura
Řízení HR - organizační struktura

Přiřazení rolí k pracovnímu místu vám geniálně usnadní závádění změn..

Klíčovým prvkem systému ATTIS je nastavení struktury organizace, která zahrnuje vzájemně propojené číselníky organizačních jednotek, pracovních míst, osob a rolí. Přiřazením rolí k pracovnímu místu efektivně měníte model organizace a zavádíte potřebné změny, včetně automatické tvorby organigramů. Teprve následně k pracovním místů přiřadíte konkrétního zaměstnance. Tímto způsobem rychle plánujete a zavádíte organizační změny a spravujete organizační strukturu, projektové a řídící vztahy bez ztráty konzistence struktury.

Díky propojení rolí s procesy a řídícími dokumenty má každý zaměstnanec efektivní a personalizovaný přístup k informacím a dokumentům, které jsou přímo relevantní pro jeho pracovní místo. Zaměstnanci mají vždy veškeré aktuální potřebné informace o změnách nezbytných k výkonu své práce a jsou plně informováni o svém zapojení do procesů a projektů.

ATTIS vám umožní efektivní řízení organizační struktury a pracovních míst a zajistí transparentnost a personalizovaný přístup pro zaměstnance. S možností vytvářet dynamické týmy a propojovat role s procesy a řídícími dokumenty přináší ATTIS ucelený nástroj pro efektivní správu pracovních sil a vedení zaměstnanců.