Řízení projektů a zakázek

Projektové řízení - Gantův diagram

Využijte komplexní pohled na řízení organizace..

Modul pro řízení projektů a zakázek jsme navrhli tak, aby splňoval základní požadavky většiny uživatelů. Umožňuje především řízení úkolů v rámci projektového týmu, sledování dodržování termínů a dalších klíčových parametrů(KPI) projektu, a samozřejmě také na vykazování práce na projektu a evidenci výstupů.

Propojením s modulem Lidské zdroje vám ATTIS umožňuje řídit vytíženost zaměstanaců s vazbami na ostatní moduly. Zařazení do projektového týmu se automaticky promítá do evidence pracovních míst a rolí příslušných osob. Integrace s dalšími moduly umožňuje připojovat cíle a ukazatele k projektům nebo zakázkám, sdílet a spravovat projektovou dokumentaci a řídit kvalitu a rizika. ATTIS vám poskytuje také rychlé a přehledné reporty o plnění projektových cílů a ukazatelů pro každý projekt nebo zakázku.

Projekty jednoduše a intuitivně..

Modul je navržen pro jednoduchou, přehlednou a intuitivní práci na projektech. Umožní vám vytvořit komplexní strukturu projektů (zakázek) s definicí jejich typů, etap a milníků. V systému definujte jednoduše projektový tým a sdílejte v něm relevantní projektové dokumenty.  ATTIS vám poskytne rychlé přehledy o aktivních projektech a stavu realizace např. formou Ganttových diagramů. Využívá WBS(work breakdown strukture), podporuje řízení zdrojů a úkolů, sledování času apod.

ATTIS vám pomůže při každodenním řízení projektů prostřednictvím průběžného vyhodnocování úspěšnosti realizace, evidence projektových úkolů. Umožňuje monitorování pracovního výkonu na projektech a sledování finančních a časových ukazatelů.

Projektové řízení - reporting