Řízení úkolů

Nahraďte e-maily řízenými úkoly..

Systém ATTIS poskytuje uživatelům přehledný, intuitivní a efektivní task-management (To-Do), který umožňuje spravovat nejrůznější typy úkolů a sledovat jejich plnění dle specifického work-flow. Vaše organizace může aktivně spravovat běžné úkoly, úkoly z porad nebo projektů, sběr požadavků pro podporu IT (Help Desk), nákup, nápravná opatření, zjištění z interních auditů, seznámení s dokumenty a další úkoly.

ATTIS umožňuje uživatelům zobrazovat úkoly na Osobní stránce, kde mají přehled o svých přidělených úkolech – To-Do. Usnadní uživatelům, aby aktivně kontrolovali stav plnění úkolů a mají možnost tyto úkoly delegovat v rámci týmu. ATTIS také umožňuje generovat automatické úkoly podle stanovených pravidel pro jednotlivce i skupiny uživatelů a jejich roli v organizaci. Uživatelé mohou k úkolům přikládat dokumenty v nejrůznějších formátech.

ATTIS nabízí přehledy plnění úkolů podle jejich typů, stavů a aktérů, což usnadňuje sledování a vyhodnocování. Uživatelé mohou aktivně zaznamenávat průběh porad týmu formou aktivních úkolů včetně zápisu z porad. Systém aktivně zajistí doručení upomínek a notifikací uživatelům prostřednictvím e-mailů, které je informují o přidělených úkolech a jejich termínech.

Řízení úkolů - seznam
Řízení úkolů - osobní stránka

Mějte přehled..

ATTIS funguje jako jedinečné integrované prostředí pro řízení úkolů z nejrůznějších zdrojů. Uživatelé tak aktivně zadávájí úkoly samostatně nebo je připojují k cílům, projektům, procesům, dokumentům, rizikům a dalším objektům. Tímto způsobem dosáhnou aktivní propojenosti a sledování úkolů v kontextu dalších aktivit.

Úkoly lze zadávat jednotlivě nebo hromadně dle aktuálních požadavků a můžete zajistit jejich generování automaticky na základě předem definovaných pravidel. Například je můžete úkoly aktivně přiřazovat všem uživatelům, kteří se podílejí na výkonu určitého procesu nebo jsou dotčeni určitým řídícím dokumentem. Úkoly lze aktivně delegovat a hierarchicky řadit podle potřeb a organizační struktury.

ATTIS podporuje automatické zasílání notifikací o plnění úkolů dle předem definovaných kritérií jak řešitelům, tak zadavatelům úkolů. Tímto způsobem zajistíme, že všichni relevantní aktéři aktivně obdrží informace o stavu a termínech úkolů.

V systému ATTIS získáte komplexní a uživatelsky přívětivý systém pro řízení úkolů, který aktivně umožňuje efektivní spolupráci, sledování plnění a zasílání notifikací. Tímto způsobem budete aktivně řídit své pracovní procesy a dosahovat vynikajících výsledků.