Řízení zdrojů

Mějte přehled o vašich zdrojích..

ATTIS využívá samostatný modul Řízení zdrojů ke kompletní správě zdrojů organizace nezbytných pro provádění procesů. Katalogy mohou zahrnovat budovy, technické vybavení, know-how, řídící dokumentaci, data, informace, programové vybavení a další prvky informačního a komunikačního systému.

Rozvoj procesů organizace není možný bez rozvoje zdrojů. Proto systém ATTIS umožňuje kategorizovat a evidovat všechny typy zdrojů, definovat jejich garanty, vlastníky a řídit úkoly související se správou a rozvojem zdrojů.

 

Řízení zdrojů - karta zdroje
Řízení zdrojů - katalog zdrojů

Využijte maximálně potenciál vaší organizace..

Katalog zdrojů využíváme v ATTIS pro modelování procesů. Zdroje přiřazujeme jako vstupy a výstupy procesů (procesy transformují vstup na výstup) nebo jako obecné zdroje, které ovlivňují průběh procesu.

Náš systém také obsahuje možnost definovat Informační aktiva, které jsou samostatnou kategorií zdrojů, která slouží především pro řízení bezpečnosti informací dle standardu ISO 27001. Stejně jako Řídící dokumenty nebo lidské zdroje tvoří specifickou kategorii zdrojů, které spravujeme v ATTIS samostatným modulem.