Strategické řízení

Sledujte správný cíl..

Strategické řízení a strategické cíle jsou manažerským nástrojem pro definici požadovaného budoucího stavu organizace. ATTIS vám umožní jasně a přehledně definovat strategické cíle pro vaší organizaci. Můžete efektivně nastavit všechny akční plány a dílčí úkoly. To vše s jasným přiřazením odpovědností a povinností pro všechny uživatele.

Na platformě ATTIS jednoduše vytvoříte sadu strategických cílů uspořádaných hierarchicky (např. v souladu s organizační strukturou). Cíle efektivně strukturujte podle různých oblastí a perspektiv (např. dle Balanced Scorecard, Change management aj.).  Modul ATTIS Strategické řízení vám umožní strategické i dílčí cíle agilně propojit s akčními programy či projekty.

Díky širokým možnostem nastavení a konfigurace definujte strategické cíle podle různých manažerských přístupů, jako je SMART, DUMB, BHAG. Vytvářejte v ATTIS také komplexní business modely, např. typu Canvas nebo Lean Canvas.

Řízení strategických cílů v systému ATTIS - Reporting
Řízení strategických cílů v systému ATTIS - KPI

Reagujte rychle a efektivně na změny..

Nespornou výhodou systému je možnost přehledně a rychlé zavést změny cílů napříč celou organizací a reagovat na změny okolního prostředí. V ATTIS snadno přímo navážete na plnění strategických, ale i dílčích cílů měřitelné ukazatele výkonnosti (KPIs, PPIs…), které si zobrazíte v přehledných manažerských výstupech formou grafů nebo semaforů.

V ATTIS má každý uživatel snadný přístup k informacím o strategii organizace, strategických cílech, za které je zodpovědný, a také cílech svého týmu formou osobního dashboardu – Osobní stránky zaměstnance. Průběžné vyhodnocování plnění cílů provádíte na všech úrovních a relevantní informace sdílíte na Osobních stránkách zaměstnanců.