Řízení výkonnosti

Využijte naplno potenciál svého týmu..

Řízení výkonnosti představuje důležitý nástroj pro řízení organizací. Pomáhá organizaci monitorovat a hodnotit dosahované výsledky prostřednictvím indikátorů, které slouží jako metriky, ukazatele nebo cíle. Systém ATTIS podporuje individuální nastavení mnoha typů indikátorů, mezi něž patří například OKR (Objectives and Key Results), PI (Performance Indicator) a KPI (Key Performance Indicator). Indikátory v ATTIS jsou součástí výkonnostních modelů, které vám zajistí měření a hodnocení vašich úspěchů.

Jednoduché nastavení indikátorů v ATTIS zahrnuje jak kvantitativní(tvrdé), tak kvalitativní(měkké) parametry měření a jejich libovolné kombinace. Můžete si vybrat, zda chcete automaticky sbírat data a vyhodnocovat výsledky, nebo provádět vyhodnocování manuálně.

Podpora zlepšování a dosahování výsledků představuje důležitou součást řízení výkonnosti. Náš systém podporuje princip „5x proč“, který je často používaným nástrojem k identifikaci kořenových příčin problémů. Tímto přístupem se opakovaně ptáme „proč“ se problém vyskytuje, abychom odhalili hlubší příčinu. S ATTIS na základě těchto zjištění definujte kořenovou příčinu a navrhněte nápravná opatření. S ATTIS veďte efektivně aktivní evidenci těchto opatření a pravidelně vyhodnocujte, zda dosáhly zamýšleného efektu.

 

Nastavte semafory a vyhodnocujte trendy..

ATTIS, jako systém pro řízení výkonnosti, umožňuje používat indikátory pro opakované měření a hodnocení. Propojte Indikátory v ATTIS s cíli, procesy, projekty nebo osobní výkonností zaměstnanců. Nastavte a propojte kvantitativní i kvalitativní indikátory a definujtet požadované hodnoty a hodnotící meze. Stav plnění indikátorů vizualizujte pomocí dostupných semaforů, které vám přehledně a rychle ukaží, zda je dosahujete požadovaných hodnot.

Systém ATTIS podporuje reporting formou úkolů zobrazovaných na Osobní stránce uživatele. Zaměstnanci, odpovědním za indikátory automaticky zasílejte notifikace na základě jejich odpovědností a časových plánů. Plnění indikátorů snadno sledujte a případně je vyžadujte vysvětlující komentář, pokud je hodnota indikátoru mimo požadovanou hodnotu.

Vývoj plnění indikátorů v čase uvidíte v grafech, které umožňují snadné vizuální porovnání a analýzu trendů. Všechny záznamy reportingu lze jednoduše exportovat do formátu MS Excel, případně propojit s BI pro další zpracování a analýzu dat.

ATTIS přináší vám efektivní nástroj pro řízení výkonnosti a umožňuje organizaci monitorovat, hodnotit a zlepšovat své výsledky. S jasně definovanými indikátory a podporou analýzy kořenových příčin může vaše organizace dosáhnout větší efektivity a úspěšnosti ve svých činnostech.